IBA - International Bartenders Association

alt

 • miInternational Bartenders Association (IBA) jest demokratyczną, apolityczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej organizacją zrzeszającą barmanów całego świata, poprzez ich narodowe stowarzyszenia.  Kongresy IBA organizowane są corocznie, w różnych zakątkach świata, a jej członków stale przybywa.

 •  

 •  

 •  

 • Do IBA może być przyjęte tylko jedne reprezentatywne stowarzyszenie barmanów z każdego kraju, po spełnieniu określonych warunków. Każdy członek należący do swojego stowarzyszenia barmanów należącego do IBA, automatycznie staje się jej członkiem.

  IBA założyła sobie następujące cele:

  • podtrzymywanie związków członkowskich stowarzyszeń barmanów;
  • umożliwianie członkom IBA wymiany doświadczeń, nowości, nowych punktów widzenia, nowych idei w miksologii i kulturze picia;
  • osiąganie ogólnych korzyści stowarzyszeń jako całości;
  • międzynarodową integrację barmanów;
  • zachęcanie do inicjatyw handlowych w prowadzeniu barów na najwyższym poziomie obsługi i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych barmanów przez szkolenie;
  • udzielanie poparcia dla wiedzy i dobrych zwyczajów picia;
  • dalszą standaryzację mixed drinków;
  • organizowanie Międzynarodowych Konkursów Cocktaili (ICC);
  • rozprowadzanie oficjalnego organu wydawniczego IBA wśród jej członków.
 • ędzynarodową integrację barmanów;

 • zachęcanie do in

 •  

Krakauer Schule Für Barkeepers Und Baristats

ul. Urzędnicza 19/I
30-051 Kraków

 

ksb.szkola@gmail.com

tel. 502 351 957- Piotr Dziadkowiec                         Inhaber 

tel. 666 037 843 - Mateusz Gola         Kontakt in Fragen zu den Kursen

logo 2